Projecte Innovamat

El projecte Innovamat enfoca les matemàtiques, en la línia del currículum i la tendència actual, entrellaçant els continguts de forma contextualitzada i procurant el desenvolupament de les competències. La participació de l’alumnat és molt elevada, la forma d’aprenentatge és gradual i personalitzada i l’atenció està centrada en la utilització d’estratègies, la cerca de possibilitats i l’eficàcia en la resolució de les situacions.

El desenvolupament de les competències pròpies de l’àmbit matemàtic es fa de la següent manera:

Raonament i prova: a partir d’una anàlisi d’una situació fem conjectures que cal comprovar fem deduccions i argumentem les afirmacions.

Connexions: relacions que fem entre idees i conceptes matemàtics i també de la vida quotidiana.

Comunicació i representació: transmissió de la informació matemàtica per escrit, verbalment o de forma gràfica.

Resolució de problemes: un problema és una situació que, quan ens hi enfrontem no sabem resoldre directament i que requereix que dissenyem un estratègia.

El projecte es divideix en tres parts. La primera és el Laboratori de nombres, és aquí on es treballen en profunditat els continguts relacionats amb la numeració i el càlcul. Aquests continguts tenen especial importància perquè ens possibiliten l’accés a altres continguts de mesura, d’estadística, d’atzar i d’espai i forma (tradicionalment anomenat geometria). La segona part del projecte la formen les Aventures o reptes. Al llarg d’aquestes sessions, una per setmana, es presenten petits reptes contextualitzats a través d’uns personatges que apareixen als vídeos de presentació. Es planteja una història que dona el tret de sortida perquè el grup comenci a treballar. Durant aquets reptes entren en joc continguts de tots els blocs: numeració i càlcul, mesura, espai i forma, estadística i atzar i relacions i canvi. La tercera part que dona forma al projecte és la plataforma Bmath que es treballa un cop per setmana. L’objectiu de l’aplicació és la pràctica de les estratègies, sobre tot, de numeració i càlcul. El que aporta la plataforma és un entorn gamificat i una forma de fer-ho atractiva, fora del paper.

En una sessió es poden treballar diferents aspectes. També variem la forma en què realitzem les tasques, combinant agrupacions diverses i el material que utilitzem. El projecte Innovamat conté una caixa de material manipulatiu molt divers que afavoreix la comprensió d’alguns conceptes abstractes de manera tangible i engrescadora.

A més, ofereix miniaplicacions que dinamitzen moltes activitats d’aula i facilita el treball quan apareix a la plataforma Bmath. D’altra banda, disposa d’un entorn manipulatiu on hi ha una versió digitalitzada d’alguns materials.

El projecte està dissenyat per professionals en Didàctica de les Matemàtiques d’experiència reconeguda. L’Escola La Torreta rep assessorament i formació continuada per l’equip d’Innovamat.