Centres d’Interès

El Centre d’Interès té com a base el treball globalitzat de l’àmbit lingüístic de les àrees de català i de castellà, i de l’àmbit de coneixement del medi natural, social i cultural, a partir d’un tema de naturals i socials. Cada Centre d’Interès té una durada d’un mes i mig aproximadament, de manera que al llarg del curs cada nivell desenvolupa 6 Centres d’Interès, dos per trimestre, un de naturals i un de socials. Es parteix dels continguts i les competències fixades al currículum de Primària emprant metodologies manipulatives i significatives i recursos TAC.

 

ELS NOSTRES CENTRES D’INTERÈS

Els Centres d’Interès estan organitzats de forma que totes les dimensions i les competències de l’àmbit de coneixement del medi natural, social i cultural es treballen a tots els cicles de Primària. D’altra banda, els continguts es treballen de forma cíclica, ampliant-se progressivament en els respectius cicles.

Coneixement del Medi Natural

  • 1r, 3r i 5è de Primària:

Els éssers vius (les plantes): 1r Les plantes / 3r All about plants! / 5è La biosfera

El cos humà (l’aparell locomotor, els sentits i hàbits saludables): 1r Som diferents / 3r Ens relacionem / 5è El cos de l’ésser humà

Els materials i les seves propietats: 1r Els materials / 3r La matèria / 5è El recursos del món

Els sectors de producció i la seva relació amb l’entorn: 1r Qui sóc? / 3r Convivim i treballem / 5è Business environment

 

  • 2n, 4t i 6è de Primària:

Els éssers vius (els animals): 2n Els animals / 4t Let’s learn about animals! / 6è Els éssers vius

El cos humà (nutrició, relació i reproducció): 2n Ens nodrim / 4t Les tres funcions vitals / 6è La vida humana

Les màquines i les energies: 2n A tota Màquina! / 4t Energia i tecnologia / 6è Les màquines

El paisatge i les característiques del relleu: 2n El paisatge / 4t Relleu i clima / 6è El paisatge del planeta Terra

 

Coneixement del Medi Social i Cultural

Situació de l’individu en el món partint de la realitat més propera, ubicant-se als mapes i coneixent les característiques socials, demogràfiques, econòmiques i polítiques de cada distribució territorial:

1r On visc? El Barri: La Torreta I / 2n On visc? El Barri: La Torreta II / 3r On visc? El Municipi: La Roca del Vallès / 4t On visc? La Comunitat Autònoma: Catalunya / 5è On visc? El País (Espanya) / 6è Where do I live? The Continent (Europe)

 

Estudi de les etapes de la història, de les seves característiques i dels esdeveniments més importants:

1r El pas del temps / 2n La història: la Prehistòria i l’Edat Antiga / 3r El sistema solar / 4t La història: L’Edat Mitjana / 5è La història: l’Edat Moderna / 6è La història: l’Edat Contemporània