Instal·lacions

  • 6 aules d’educació infantil, especialment dotades.
  • 12 aules d’educació primària.
  • Un aula per fer psicomotricitat i altres activitats de gran grup.
  • Pati exclusiu per alumnes d’Educació Infantil.
  • Pati amb pistes esportives i gimnàs per alumnes de Primària.
  • Una aula d’informàtica.
  • Aula de música, plàstica, anglès i una biblioteca.
  • Dues aules d’educació especial i tres aules per treballar en petits grups.
  • Un menjador amb cuina pròpia.