Història

L’Escola La Torreta és un centre docent d’educació infantil i primària, de titularitat pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es troba situada a la localitat de La Torreta, la qual pertany administrativament al municipi de La Roca del Vallès, tot i que per la seva proximitat a Granollers es troba sota la influència social d’aquesta ciutat.

Es va crear com a centre independent l’any 1981, però ha passat per diferents fases. Inicialment era una escola d’una única línia; després, alguns cursos es van desdoblar iniciant-se una doble línia que no s’ha pogut consolidar del tot, ja que actualment comptem amb 3 cursos de dues línies i els 6 cursos restants, d’una única línia.

L’edifici actual que acull l’Escola La Torreta és un dels més moderns del municipi, ja que durant l’any 2012, es van enderrocar les antigues construccions i s’ha construït un nou equipament escolar que està preparat per donar servei a dues línies educatives, amb tots els equipaments i serveis: aules d’infantil i primària amb suport  multimèdia, sala d’informàtica, cuina i menjador, aula d’experimentació, aula de plàstica, sala de psicomotricitat, un gimnàs i 1 pista poliesportiva.