Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos)
Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)
A partir del 22 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2020
15 de febrer de 2021
21 de maig  2021

Jornada compactada:

21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de  2021 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9:00h a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h pels alumnes d’infantil i de primària.

El dia 21 de desembre de 2020 i a partir del 7 de juny de 2021 es realitzarà horari compactat de 9:00 a 13h. pels alumnes de Primària i d’Infantil. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h).

Pels alumnes de 3 anys que inicien l’escolarització s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris durant una setmana, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.