Projecte de Medi

A medi estem fent un projecte i hem estat buscant informació de Sant Sadurni d’Anoia fent un treball en grup. Cada grup busca un aspecte que vol saber sober el poble  i ara estem fen els lapbooks amb cartulines de colors.
 

 

 

 

Ortografia

Us agradaria practicar a casa el que hem après a català?
Amb aquests jocs de ben segur que us convertireu amb grans escriptores i grans escriptors!
Practiquem la MaJúsCuLA!
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/ci02.html
 
Practiquem la R i la RR
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/ci07.html
 
Practiquem la G i la J
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/ci08.html