Normativa

Pot consultar les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) actuals de l’escola clicant en el següent enllaç: NOFC