Escolta’m

QUÈ ÉS?

  • És un projecte de centre que treballa la tutoria i l’atenció als nens i nenes de manera més individual. En grups de 3 o 4 alumnes com a màxim i el tutor/a es parla de qualsevol tema que sigui interessant per ell i elles.
  • És un espai de trobada de mitja hora setmanal que facilita la relació entre ells i també amb el tutor.
  • És un espai per treballar les emocions.
  • El projecte treballa des de les potencialitats i fortaleses de l’alumnat, i els ajuda a creure en si mateixos.
OBJECTIUS
  • Fer que l’alumnat senti l’escola com un espai segur on es pugui reflexionar i compartir idees i sentiments.
  • Centrar la mirada en els elements que afavoreixen el progrés dels alumnes més que en les causes dels seus problemes.
  • Desenvolupar habilitats de comunicació i relació entre iguals.
  • Proporcionar al grup-classe un bon clima emocional i la motivació per voler aprendre i treballar al centre educatiu.
  • Promoure el diàleg i  el respecte a les diferències individuals.
  • Establir un vincle positiu entre el tutor/a i l’alumnat.

QUAN ES VA INICIAR?

El projecte de tutoria Escolta’m es va iniciar en el nostre centre el curs 2017-18, en els nivells de P5, 1r i 3r. A partir del curs 2018-19 es va implementar a la resta de nivells des de P4 fins a 6è.