Instal·lacions

 • Aules de primària
 • Aules d’infantil
 • Aules de desdoblament per petits grups
 • Menjador escolar
 • Biblioteca/mediateca de primària
 • Biblioteca/mediateca d’infantil
 • Aula d’informàtica
 • Laboratori
 • Aula de música
 • Aula de psicomotricitat
 • Petita emissora de ràdio interna
 • Pavelló