Preinscripcions i matricula

preinscripció

El període de preinscripció i matrícula d’aquest curs ha acabat.

 

Documentació que cal aportar:

  1. Sol·licitud de preinscripció
  2. Full d’empadronament de l’infant
  3. Fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor/a i del nen/a si en té
  4. Fotocòpia del llibre de família – porteu també l’original-
  5. Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
  6. Dues fotografies mida carnet
  7. Fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat
  8. Fotocòpia dels documents acreditatius que vulgueu al·legar: família monoparental/nombrosa, discapacitat, proximitat per lloc de treball del pare/mare…

 

Vols veure el vídeo de les portes obertes? Clica a la imatge

 

Podeu trobar més informació a:

gencat ense