A VOLAR, POCAPUC

Aquest curs ens divertirem molt treballant la plàstica acompanyats d’en Pocapuc. Viatjarem per tot el món descobrint artistes, tècniques i materials nous.
Arribem a Nova York i coneixem a l’Andy Warhol.
Ens reconeixeu?