Instal·lacions

L’edifici funcional està format per 3 nivells de construcció, distribuïts de la següent forma:

A la zona d’entrada, a nivell del carrer, hi ha:

La cuina, instal·lacions diverses, la sala polivalent (audiovisuals, psicomotricitat, menjador…), sala de professors/es, lavabo de mestres, biblioteca i despatx de secretaria/direcció.

A la planta baixa hi ha:

L’aula d’infantil amb el seu propi espai per l’esbarjo, dues aules de suport i dos lavabos pels alumnes.

A la primera planta hi ha:

Tres aules de primària, 2 lavabos pels alumnes i un magatzem pel material.

L’escola disposa d’un ampli vestíbul a l’entrada, uns porxos al pati de primària i una zona d’instal·lacions esportives formada per una pista amb grades, vestidors i lavabos. 

Biblioteca
Menjador
L’hort escolar
Entrada escola
Pista poliesportiva