Instal·lacions

Educació Primària:

L’edifici de primària consta de 15 aules repartides en 3 plantes a les quals se’ls dóna ús de tutoria, aules de desdoblament, educació especial, música, anglès i aula de recerca.

Educació Infantil:

L’escola també gaudeix de 6 aularis d’educació infantil amb aire condicionat i calefacció repartits per nivells.

Pati:

Actualment, a espera de les imminents reformes de millora, l’escola consta d’un pati de sorra equipat per educació infantil, una pista on practicar diverses activitats, la zona gran d’esbarjo per primària i un petit sorral. També es destina un petit espai a jocs de taula.

Pavelló i gimnàs:

Tenim la sort de gaudir d’un gimnàs per practicar psicomotricitat i que l’ajuntament ens cedeix el pavelló per la pràctica d’educació física.