Entrades i sortides del centre i menjador en cas de pluja

En cas de pluja els alumnes entraran  i sortiran del recinte escolar  de la següent manera:
* ENTRADES: Els alumnes seguiran el seu itinerari habitual fins arribar a la seva aula on se’ls prendrà la temperatura. Tots els alumnes del centre hauran de portar paraigües.
* SORTIDES:  (a les 12:30 i a les 16:25/16:30)
EDUCACIÓ INFANTIL:
Les famílies entraran al pati per recollir els seus fills/es pel portal habitual (portal gran).
EI3 A: es situaran davant la porta de l’aulari d’EI3.
EI3 B: esperaran els seus fills/es al costat de l’aulari, entre la tanca i la paret del mateix.
EI4 A: es col:locaran en el passadís que hi ha entre els dos aularis
EI4 B:  es situaran davant la porta de l’aulari d’EI4
 
Les famílies d’EI5 entraran per la porta del carrer Bernat Boadas.
EI5 A: es situaran davant de la rampa de l’aulari
EI5 B: s’esperaran a dins del pati de la “caleta” (part de darrera de l’aulari) intentant no entorpir l’itinerari dels alumnes de 3r i 4t que surten per la porta del carrer Bernat Boadas.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Cicle inicial: les famílies s’esperaran fora del recinte escolar i al portal habitual. Les tutores aniran fent sortir als alumnes per grups estables a mesura que arribin els seus familiars.
Cicle mitjà: les famílies s’esperaran fora del recinte escolar i al portal habitual (carrer Bernat Boadas).  Les tutores aniran fent sortir als alumnes  per grups estables a mesura que arribin els seus familiars.
Cicle superiorNo sortiran pel seu portal habitual (portal gran) sinó que ho faran pel portal principal. Les tutores aniran fent sortir als alumnes per grups estables.Aquests alumnes sortiran uns minuts més  tard, després que hagin sortit els alumnes de cicle inicial.
* MENJADOR: cada grup estable estarà a la seva aula.