Primària

| 6 Aules ordinàries | Sala d’informàtica | Aula de música | Aula d’anglès |
| Aula d’educació especial | Aula de desdoblament | Gimnàs | Vestuaris |