La construcció

La revista municipal “El Castell” del mes d’agost informa de l’aprovació del pressupost per la construcció de la nova escola. S’inicia així les negociacions per l’adjudicació de les obres d’un cost aproximat de 5,5 milions d’euros.

A la revista municipal “El Castell” del mes de març de 2009 ja s’anuncia l’inici de les obres de la construció de la urbanització de la part baixa de Ca n’Aimeric on anirà la nostra escola: CEIP JOSEP GUINOVART

El dimecres 9 de febrer a les 17’30h. al CENTRE FREDERIC MOMPOU es va fer la presentació oficial de la construcció de la nova escola Guinovart per part del Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castelldefels. 

D’esquerra a dreta: Lluïsa Alonso (directora de l’escola Guinovart), Miguel Marquès (de planificació escolar), Olga Adroher (directora dels ST del Baix Llobregat), Lourdes Carreras (regidora d’educació) i Felip Pich-Aguilera (arquitecte).

 

Planta de l’escola des del pati interior (a dalt),
des de la vessant sud (al mig) i
des de la façana nord (a baix).

Alumnat de l’escola acompanyats de les seves famílies, professorat i, fins i tot, pares i mares amb interès per la nova construcció del nou edifici van assistir a aquest acte lliurement. Després d’escoltar l’exposició de l’arquitecte van poder formular preguntes sobre aquells dubtes que angoixaven als assistents com, per exemple, quins transports passaran per allà, si hauran estructures de joc al pati, si es preveu lloc per aparcar, si s’adequarà la zona, si inclourà internet de red o wifi, si es pot fer alguna modificació abans de finalitzar la obra, si estarà acabada pel 1 de setembre… entre altres qüestions.

Aquí sota podeu veure els plànols amb les distribucions dels espais.

Vista aèria de la zona escolar.

Plànol planta inferior

Plànol planta superior

Resum fotogràfic de les obres.