Espais

|3 Aules ordinàries a infantil | Aula taller | Sala de psicomotricitat |Tutoria | Sala de material |
| 6 Aules ordinàries a primària| Sala d’informàtica | Aula de música | Aula d’anglès |
| Aula d’educació especial | Aula de desdoblament | Gimnàs | Vestuaris |