Protocol en cas de nevades

Partim del supòsit de dues possibles situacions:

1. EN CAS QUE LA NEVADA COMENCI ABANS D’INICIAR LES CLASSES

La direcció del centre i l’Ajuntament decideixen conjuntament la conveniència o no de tancar l’escola.

En cas de tancament de l’escola les actuacions immediates foren:

  • Notificar a les famílies, a través d’un rètol informatiu a la porta de l’escola, la decisió del tancament de l’escola. S’avisarà igualment al Consell de famílies delegades a través del whatsapp.
  • Notificar al CECAT la situació.
  • Notificar a la Inspecció territorial d’Educació de Catalunya Central.

2. EN CAS QUE LA NEVADA COMENCI JUST ABANS D’INICIAR LES CLASSES O BÉ QUAL ELS INFANTS ESTAN DINS L’ESCOLA.

La direcció del centre i l’Ajuntament decideixen conjuntament la possibilitat o no de tancar l’escola. Els alumnes restaran a l’escola fins que les famílies els vinguin a buscar.

2.1. Suposant que la nevada fos al matí, les actuacions immediates foren:

  • Notificar a les famílies, a través d’un rètol informatiu a la porta de l’escola, la decisió del tancament de l’escola i anul·lació de les classes de la tarda i/o els dies següents. S’avisarà igualment al Consell de famílies delegades a través del whatsapp.
  • Els alumnes restaran dins l’escola fins que cada família, respectant les possibilitats i ritmes, puguin venir a buscar-los. Es telefonarà a les famílies dels alumnes que es quedin al menjador per tal que els vinguin a buscar el més aviat possible.
  • Els mestres que viuen fora de Sant Llorenç Savall, decidiran conjuntament amb la direcció del centre, la conveniència de marxar del centre una vegada ho creguin oportú. Els mestres que viuen dins el poble marxaran del centre quan de forma conjunta es decideixi.
  • El conserge vetllarà per mantenir l’accés a l’escola practicable. Tirarà sal i retirarà la neu de la rampa d’entrada al centre per evitar possibles riscos de caigudes de les persones que transiten.
  • L’Ajuntament estarà, en tot moment,  en contacte amb la direcció del centre i portarà a terme les actuacions oportunes per tal de mantenir informada a les famílies i persones implicades i interessades.

 

2.2. Suposant que la nevada fos a la tarda, les actuacions immediates foren:

  • Els alumnes restaran dins l’escola fins que cada família, respectant les possibilitats i ritmes, puguin venir a buscar-los.
  • Notificar a les famílies, a través d’un rètol informatiu a la porta de l’escola, la possibilitats del tancament de l’escola el dia següent depenent de la informació meteorològica i les quantitat de neu acumulada durant la nit.

 

Share