Socialització de llibres

Què és la socialització de llibres?

 

La socialització o tractament cooperatiu dels llibres de text i altres materials didàctics ja és un tret característic més de la nostra escola. Els llibres de text d’un nivell passen d’un grup-classe a l’altre, fins a tres o quatre vegades, amb resultats ben satisfactoris.

Aquesta actuació respon a consideracions d’ordre pedagògic, econòmic i ecològic, tal com des de l’escola i des de l’Associació de Mares i Pares d’Alummnes, s’ha explicat i discutit.

A proposta de la comissió pertinent, amb l’aprovació de l’Assemblea de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i el Consell Escolar, s’estableix una quota única per nen/a i curs, sigui quin sigui el nivell d’estudis, en concepte de renovació de llibres, noves adquisicions i material divers.

Per tant, tots els llibres i quaderns de treball, nous o reutilitzables, es lliuren directament a tots i cadascun dels nens i nenes de l’escola durant els primers dies del curs. No cal anar a fer cues per comprar els llibres, ni gastar més del necessari.

Clicant a damuint de cada cicle podeu consultar la relació de llibres de text i altres materials seleccionats per l’equip de mestres per a cada nivell. A infantil es treballa amb material de creació pròpia.