SECRETARIA

Matrícula

·  Alumnat assignat al centre :
 En aquest cas heu de trucar  a l’escola tel. 93 3993192 des de les 9 a les 13 h i demanar cita prèvia per formalitzar la matrícula.
·  Sol·licituds en llista d’Espera  
En aquesta situació i en cas de produir-se cap vacant per a la plaça que heu sol·licitat, des de l’escola ens posarem en contacte amb vosaltres.

LLISTA  DEFINITIVA

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (1)

Alumnes  amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil i a educació primària faran la matrícula

  del 13 al 17 de juliol de 2020  amb cita prèvia.