Projecte Lingüístic

A partir d’una diagnosi prèvia del context és el PL el que té com a finalitat desenvolupar i concretar el que figura als trets d’identitat del nostre Projecte Educatiu de Centre referit a llengua. S’estableix d’acord amb les característiques sociolingüístiques de l’entorn actual de la nostra escola, amb l’objectiu d’assolir el domini de les dues llengües oficials i adquirir competències en llengua estrangera al final de l’escolaritat obligatòria, tal com prescriu l’article 20 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística. Al següent enllaç el podeu llegir: