Pla d’organització- COVID19

Pla Esc Joan Llongueras 21-22

Us volem informa que continuem amb  les mesures d’organització  que vam prendre a l’escola el curs passat degut a la pandèmia del Covid19

Hem rebut instruccions i normatives del Departament d’Educació per tal de fer un Pla d’Organització Escolar del curs 2021-2022

A través de les mesures proposades pel Departament, els centres educatius hem de continuar  contribuint al control de l’ epidèmia  i la ràpida identificació de casos i de contactes (traçabilitat).

L’escola  ha de continuar sent  un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.