Pla d’organització- COVID19

Pla Esc Joan Llongueras

Us volem informa de les mesures d’organització  que prendrem a l’escola degut a la pandèmia del Covid19  durant el curs 2020-2021

Hem rebut instruccions i normatives del Departament d’Educació per tal de fer un Pla d’Organització Escolar del curs 2020-2021

A través de les mesures proposades pel Departament, els centres educatius hem d’estar en condicions de contribuir al control de l’ epidèmia  i la ràpida identificació de casos i de contactes (traçabilitat).

L’escola  ha de continuar sent  un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.