PEC

Projecte educatiu de centre (PEC): és un document de caire filosòfic on s’especifiquen els trets d’identitat de l’escola. Garanteix al centre d’una línia pedagògica i el dota d’una continuïtat. L’escola de la qual soc docent es basa, entre altres principis, en el proverbi africà que diu “per educar un sol infant cal tot un poble”. Per aquest motiu dona molta importància a totsels diferents agents escolars: mestres, infants, famílies, monitoratge, PAS i entorn formen una xarxa de participació que fa possible avançar en els projectes de l’escola. Es defineix en el seu projecte com a sensible a les dinàmiques de renovació i canvi que genera una societat plural, oberta i dinàmica com la nostra. El projecte es planteja preparar l’alumnat per a afrontar les demandes socials i, sobretot, per a educar individus capaços i capaces d’encarar el futur des dels valors i els principis que constitueixen el nostre patrimoni cultural.

El PEC esmenta la titularitat pública de l’escola i contempla l’educació com a procés integral de l’alumnat, defineix l’aconfessionalitat i defensa un pluralisme ideològic i uns valors democràtics, vetlla per l’esperit participatiu, es proposa fomentar l’esperit solidari, la coeducació i fa incidència en la voluntat d’una metodologia activa i d’educació personalitzada i de futur, amb valors respecte al jo personal, a les altres persones i el medi ambient.

 

 

 

PEC Esc Joan Llongueras