AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2021-2022

.BECA MENJADOR ESCOLAR CURS 2020/21 | Escola Badalona Port

Us informem que s’han aprovat les bases per a la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2021-2022.
El termini per presentar les sol•licituds és del 3 de maig al 21 de maig de 2021.

CONVOCATORIA

Documentació obligatòria

* Model normalitzat de sol·licitud, que ha d’incloure l’autorització de tots els membres de la unitat familiar, signada per tots a l’efecte de demanar dades d’ingressos i informació a l’Agència Tributària. En el cas dels menors, la signatura la pot fer l’adult responsable.

Les famílies que van fer la sol·licitud el curs 2020-2021 i que no han registrat canvis al padró, no cal que aportin aquest document. En la sol·licitud, la família ha de certificar que els membres de la unitat familiar que conviuen al domicili són els mateixos. Només han d’aportar aquest document les famílies que no van fer la sol·licitud el curs passat o les que han registrat canvis al padró.

* Fotocòpia del DNI/NIF/NIE, o document oficial acreditatiu, de tots els membres de la unitat familiar.

* Ingressos no subjectes a l’IRPF

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés no subjecte a l’IRPF, cal que aporti la documentació que correspongui, referida a l’exercici de 2020:

  • Renda garantida de ciutadania o equivalent. Document acreditatiu i import de l’any 2020.
  • Pensió per a aliments dels fills. Document acreditatiu de l’atorgament i de l’import de l’any 2020.
  • Si les persones estan donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020 i contractes de treballadors de la llar vigents l’any 2020.

2.2. Documentació complementària

Circumstàncies familiars específiques

Infants en acolliment: cal acreditar aquesta situació mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

No cal aportar la documentació d’aquest apartat que no hagi variat respecte a la convocatòria anterior, ja que s’entén que segueix sent vàlida i vigent. En aquest cas, en la sol·licitud s’ha de fer constar la declaració conforme no s’han produït modificacions.

Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per administracions públiques durant l’any 2020, que tinguin la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple ajuts per a alimentació, roba o allotjament.

No cal que les famílies aportin els documents dels ajuts socials rebuts el 2020 dels ajuntaments de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Els ajuntaments ja comunicaran aquestes dades a l’AMB.

Certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Les famílies que durant l’any 2020 hagin rebut un ajut de l’Agència Catalana de l’Habitatge per pagar el lloguer, han d’adjuntar a la sol·licitud el certificat de l’import total percebut el 2020.

Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació del Departament de Justícia(cada curs s’ha d’adjuntar).

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>