Finalitat d’AMPA: defensar, assistir, col·laborar, facilitar, promoure, organitzar, representar, fomentar i cooperar perquè les famílies i les persones que ostentin la tutoria legal de l’alumnat, estiguin representades a la Comunitat Educativa.

Activitats: Es promouran tot tipus d’accions encaminades a una estreta col·laboració dins de la comunitat educativa (famílies, professorat i la direcció del centre) amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’ensenyament i la formació de l’alumnat, tant en valors com en educació , per facilitar la seva incorporació a la societat amb garanties de col·laboració activa i positiva.

Bloc de l’AMPA

Pintant

Col·laborant