Ambients

BLOC DELS AMBIENTS  2018-2019

Els ambients són una nova metodologia basada en diferents espais d’ aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes atractives els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres.

Volem compartir amb vosaltres les experiències d’aquesta experiència d’innovació educativa que estem duent a terme. Seguint la filosofia del centre, els propis infants us explicaran què fem en el següent vídeo.

 

Els psicòlegs, des de fa molt de temps, van demostrar que qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb el joc. A partir d’aquesta afirmació podem considerar que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement. Està demostrat que allò que l’infant aprèn a través d’un joc es transfereix a altres conductes. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una activitat que desperta la intel·ligència.

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es.

A l’escola Joan Llongueras disposem, per ara, dels següents ambients:

 • Experimentació
  • És un espai on poder explorar, crear, manipular, experimentar, construir… amb diferents tipus de material; caixes de cartró de diferents tamanys, cilindres, cons, pedres, plàstic de bombolles… Prèviament poden pensar què volen fer o construir i portar-ho a la pràctica, i a més poden fer un esbós d’allò que volen crear o un dibuix final de com els hi ha quedat la creació.
 • Jocs
  • El joc simbòlic, és el joc en el qual l’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments. No hem d’oblidar que el joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l’infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn social que l’envolta.
   Mitjançant el joc simbòlic els infants canalitzen un seguit de tensions i desitjos afectius, li serveix per invertir papers com per exemple “obediència-autoritat”. Un exemple molt clar el tenim quan el nen renya a la nina perquè no es vol menjar la sopa o , al contrari, li permet no menjar-se-la.
   Tot aquest procés de simbolització es fonamenta bàsicament als avenços que va fent el seu llenguatge el qual li possibilita arribar a acords amb els nens/es quan comparteix el joc. Aquesta col•laboració implica un objectiu comú i l’acceptació de normes de joc, d’uns rols.
   Així doncs, el joc simbòlic representa l’apogeu del joc infantil i és, sobretot, fins als sis anys, el joc per excel•lència. Atès que l’escola bressol i parvulari és el marc on es desenvolupa tot aquest procés, caldrà potenciar al màxim aquest tipus de joc.
 • Música
  • La música i el moviment forma part de la vida de les persones des del naixement, ja que desenvolupa la percepció auditiva, la manera de comunicar-se, de socialitzar-se, de fer servir la seva imaginació i desenvolupar la seva creativitat i la capacitat d’expressió. Desenvolupa la intel·ligencia i altres habilitats com ara: paciència, sensibilitat, coordinació, treball en equip, capacitat de concentració i memorització.
 • Jocs matemàtics
  • En l’ambient matemàtic posem a l’abast dels infants diferents materials elaborats perquè desenvolupin amb llibertat el seu pensament lògic matemàtic, ja que les matemàtiques esdevenen una eina per conèixer l’entorn. Els nens i nenes poden experimentar, reconèixer, observar i jugar. En tot moment poden elegir com volen utilitzar els materials,d’aquesta manera l’infant activa el pensament lògic que li permet desenvolupar el seu raonament matemàtic.
 • Art
  • L’ambient artístic és un espai en el qual els infants tenen l’oportunitat de descobrir, experimentar, manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar, crear,… mitjançant una gran varietat de materials, tècniques, destreses, habilitats… on desenvolupar les seves capacitats expressives, representatives i artístiques. Expressar el que senten, es deixen anar sense que ningú pugui jutjar el resultat final de la seva obra d’art. La mestra interactua amb els infants en llengua anglesa, així es familiaritzen amb l’idioma de manera lúdica i funcional.