El poble de la Coromina

alt text alt text

La Coromina pertany al municipi de Cardona, a la comarca del Bages, i es troba als peus de la muntanya del castell en direcció nordest, tot just en el meandre que el riu Cardener formava en aquest indret, a una altitud d'uns 500 metres respecte el nivell del mar i amb una població de 569 habitants. A l' Alta Edat Mitjana la Coromina era un condomini del senyor del castell de Cardona.

Encara que les terres fossin de l'Abad del Monestir del Castell de Cardona, el senyor del castell reservava la utilització directa de la part més fèrtil de la seva terra o coromina, que esdevé del terme llatí " Cun Dominio " o " Condomine ". Dins del terme de la Coromina es troba l’Antic Salí de Cardona que fou un centre actiu del comerç de sal gemma pel proveïment de la Catalunya Central, i causa de disputes entre la vila i els seus senyors. Les mines s’iniciaren el 1925 i l’any 1929 començaren a produir.

El cens de la Coromina va créixer fortament a partir de l'any 53 a causa de la immigració produïda per l'expansió en l'explotació de la mina de sal a càrrec de l'empresa "Explosivos Rio Tinto". L'any 1991 es va produir el tancament de la mina. Això va ser un cop molt dur, ja que en aquest moment va començar una lenta i continua davallada de la població. Agrícolament la terra és fèrtil i produeix productes d’horta, blat i patates. La ramaderia completa l’activitat econòmica. A prop de la Coromina hi havia importants fàbriques de teixit, però avui en dia totes estan tancades. Actualment hi ha un polígon industrial on de mica en mica es van instal.lant algunes empreses.

Last modified: Friday, 28 June 2013, 11:39 PM