Els nostres objectius

Som una escola pública de dues línies que impartim educació infantil i educació primària.

El nostre horari és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 a primària i de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30 a infantil.

Entenem educació com un procés integral que té en compte molts aspectes: físics, intel·lectuals, emocionals, ètics, estètics i creatius.Ens esforcem per crear una escola on tothom hi tingui cabuda, on cada alumne hi pugui aprendre i tots hi siguem valorats.

A la nostra escola:

  • Estimulem en els alumnes els valors d’una societat democràtica: solidaritat,
   respecte a l’altre, actitud de diàleg i participació.
  • Integrem l’alumnat en la cultura pròpia de Catalunya. El català és la llengua vehicular utilitzada en totes les comunicacions i és la llengua bàsica de l’aprenentatge.
   S’introdueix l’aprenentatge del castellà i l’anglès a partir de 1er.
  • Treballem per al desenvolupament de les capacitats de l’alumne envers la formació
   d’una personalitat equilibrada, responsable, adaptada al mitjà que l’envolta i sensible
   a tota forma de cultura i expressió. L’escola participa en diverses activitats lúdiques i culturals del poble.
  • Apliquem noves tecnologies i estem oberts a innovacions pedagògiques per tal
   d’aconseguir l’èxit escolar de tots els alumnes.
  • Vetllem i valorem molt positivament la participació de pares i mares,mestres i
   alumnat en la vida de l’escola.