Matemàtiques manipulatives

Per tal de recordar els conceptes treballats el curs passat, hem començat jugant amb pedretes de colors: en posem dues, ajuntem per colors, repartim pedretes a quantitats iguals, en traiem tres, en posem una…jugant aprenem.