Quadernets i llicències fungibles 20-21

A continuació us deixem els llistats dels quadernets i llicències digitals del proper curs.

Com a novetats:

  • Es substitueixen els quaderns de matemàtiques que fèiem servir fins ara per la metodolodia d‘Innovamat, que engegarem a tots els nivells de l’escola. Això suposarà una modernització de l’aprenentatge de la competència matemàtica en tots els nivells, una formació intensiva del professorat i l’ús de materials manipulatius específics que comprarà l’escola amb els diners de la quota de material escolar. Les famílies compraran la llicència d’ús i el quadern d’Innovamat de cada alumne/a durant el mes de setembre a l’escola.
  • Es suprimeixen els quaderns d’anglès d’alguns nivells.
PETITS (P3, P4, P5) PETITS_LLICÈNCIES_CURS 2020-21
MITJANS (1r, 2n, 3r) MITJANS_QUADERNETS i LLICÈNCIES CURS 2020-21
GRANS (4t, 5è, 6è) GRANS_QUADERNET I LLICÈNCIES CURS 2020-21 

A banda d’aquests materials que s’esgoten cada any, l’alumnat de 3r a 6è de primària comptarà amb el seu lot de llibres socialitzats. En cas que alguna família decideixi no socialitzar els llibres, trobareu els llistats AQUÍ.