Cooperativa

Cultura emprenedora a l’escola (CUEME) és un programa que consisteix en difondre la cultura emprenedora entre els alumnes de primària, el qual es treballa des de diferents matèries escolars de forma tranversal, permetent als alumnes adquirir competències i valors bàsics com el treball en equip, l’expressió oral o la iniciativa en la presa de decisions.

Durant el curs escolar, els alumnes creen i gestionen la seva cooperativa, havent de passar per diferents fases: constitució de la cooperativa (s’estableix una Junta Directiva, s’escull un nom, es marquen uns estatuts, etc.), fabricació d’un producte, i finalment, venda d’aquest producte en un mercat local.

Des del curs escolar 2011 – 2012, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà està desenvolupa aquest programa de foment de l’emprenedoria i el talent a les escoles del Berguedà, i a partir, del curs 2012 – 2013, s’ha sumat en aquesta iniciativa l’Ajuntament de Berga.

 

BLOC COOPERATIVA