Termòmetre Lingüístic

És un instrument de diagnòstic pedagògic per a la identificació de la competència lingüística de nenes i nenes de P5, elaborada per la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col·laboració del CIFE (Universitat de Vic) i material editat pel grup Promotor Santillana i col·laborador en la difusió de la recerca.

La societat Catalana de Pegagogia (SCP), és una societat científica constituïda l’any 1984, com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans, la màxima institució acadèmica de Catalunya.

Ens van proposar ser escola pilot i realitzar un curs de formació de 15 acreditat pel Departament d’Ensenyament.

Termòmetre Lingüístic: Que és i quina utilitat té?

És un instrument de diagnòstic pedagògic per a la identificació de la competència lingüística de nenes i nenes de P5, permetrà mesurar:

  • L’habilitat de reproduir sons,
  • la memòria per recordar paraules i frases, ( memòria auditiva)
  • el ventall de paraules amb significat que l’alumne empra, ( riquesa vocabulari)
  • capacitat de copsar intuïtivament estructures morfosintàctiques. ( expressió espontània).

A més, és una eina de consciència científica que pot aplicar el mestre com activitat habitual personalitzada per conjuntar l’acció i l’avaluació del docent. Activar la parla a l’aula i consolidar aquells aspectes que són la base de l’aprenentatge d’altres llengües, detectar endarreriments i estimular habilitats orals, inclús identificar els qui poden aprendre més llengües. (Si tenim riquesa en la fonètica catalana, tenim un 70-80% de facilitat per aprendre altres llengües)

Els mestres podrem disposar d’informació individualitzada respecte a la comprensió i l’expressió oral de cada nen/a, així d’una visió panoràmica del grup-classe. D’aquesta forma es podrà dissenyar itineraris personalitzats dels grups de més proximitat segons l’estadi de maduració dels nens/es. També es podrà servir  en les entrevistes amb les famílies, per indicar on es troba el nen.

Material

6 làmines : el mercat, el carrer, el parc, l’escola i la casa.

Guia del mestre: informació sobre els objectius, indicacions per a l’aplicació de la prova i presentació de material complementari de referència.

Registre dels alumnes (fulls individualitzats).

Fitxes del grup-classe: resultats individuals i de vista panoràmica.