Història

La història del centre

El CEIP GARIGOT és un centre jove amb un curt període d’existència. El centre va engendrar-se al curs 2002-2003 en el recinte de Can Roca al centre de Castelldefels. Fou en el transcurs del curs 2005-2006 que es va fer el trasllat cap a la nova escola en l’ubicació actual.

escola

 

 

D’on surt el nostre nom?

 

Castelldefels, fa molts anys, tenia tres guaites que vigilaven les possibles arribades de perills (lladres, pirates, …). Un d’aquests guaites era un drac que havia trobat un vailet del poble per les muntanyes del Garraf. Aquest drac era especial i famós, tenia dos caps: un cap mirava cap a la banda de mar i l’ altre cap a la banda de muntanya.Un dia que el rei Joan II estava a punt de morir, perquè s’ havia perdut i l’ havien recollit uns vilatans, i només podia comunicar-se per escrit, feu unes ratlles inintel·ligibles:
– Mireu, mireu, ha fet un gargot!!- diu en Guillem .
– Un què – salta el Drac que acabava de treure els nassos a la cambra per a veure què passa – Un gar-got, han dit? Gar…Got, Gar…Got, Gar…Got Mai cap nom m’ havia agradat tant! Jo que ja fa temps que me ‘n buscava un … Aquest m’ agrada, sí senyor. A partir d’ara el meu nom serà Gar-i-Got. Un tros de nom per cada cap: el que mira a la muntanya serà el Gar i el que mira al mar, el Got . Segons conta la llegenda, escrita en el llibre ” L’ Olla del Rei”

dracgarigot