PROGRAMA CONTRA EL BULLYING EN COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ BARÇA.

 

Aconseguir una bona convivència és un objectiu que l’escola vetlla constantment d’ençà que els nens i les nenes comencen a P3. Els programes tutorials del PEC, quant a la creació d’un bon clima a les aules i al centre en general, estan presents en cadascuna de les activitats i espais.

Ara ja fa dos cursos que el claustre de l’escola es va comprometre en aplicar uns materials a les aules que ajudessin als/a les nostres alumnes a adquirir valors com ara l’empatia, el respecte, la comprensió, la tolerància…

El dijous passat, membres de l’equip directiu van participar en una jornada a Barcelona amb el conseller Sr. Bargalló, professors de la Universitat de Córdoba on s’han creat els materials i membres de la fundació Barça. Aquest programa ha estat molt ben valorat i el Departament d’Educació posarà els materials a l’abat de tots els centres que desitgin implementar-lo. La nostra escola continuarà fent-ho per tercer any consecutiu degut als bons resultats obtinguts.