Enxaneta

 

 

Estem contents de formar part del projecte ENXANETA.  Amb l’ajut de la figura del mentor ampliem el suport en les matèries instrumentals a aquells alumnes d’entre primer i tercer de primària amb dificultats escolars, i també  a les seves famílies. Els mentors  s’encarreguen de donar el suport educatiu als alumnes seleccionats. Un dia a la setmana la intervenció socioeducativa es realitza també amb la família. El mentor és un graduat en educació social, magisteri o psicologia per la Universitat de Vic i rep la formació i l’orientació per part de la mateixa Universitat que participa activament en el projecte.

Enllaç al video

Projecte subvencionat pel Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Torelló.

Objectius:

Contribuir significativament a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat del programa a través de la millora de les seves competències bàsiques.enxaneta

Empoderar les famílies de l’alumnat del programa per tal que, després de dos cursos, puguin acompanyar-los en el suport escolar de manera autònoma.

Potenciar les relacions família-escola-entorn mitjançant la participació de tots els actors en un projecte que doni una resposta global a les necessitats de l’alumnat

Fer conèixer a l’alumnat i llurs famílies els recursos educatius i socioculturals de l’entorn i facilitar-los el seu ús quotidià * Construir una xarxa territorial per l’èxit acadèmic de tot l’alumnat extensa, que comparteixi projecte i perspectiva i sostenible des dels punts de vista econòmic, temporal, personal i relacional (treball en xarxa)

Fer conèixer a l’alumnat i a les seves famílies els recursos educatius, socials, de lleure i esportius de l’entorn i facilitar-los el seu ús quotidià.

Continguts:

El projecte Enxaneta vol ser una resposta eficaç i intel·ligent a la necessitat d’evitar aquesta allunyament progressiu en relació a allò escolar que en certs grups d’infants es produeix especialment quan queden despenjats del ritme acadèmic en relació a les competències bàsiques (lectoescriptura i lògica matemàtica). El projecte Enxaneta actua com a prevenció del fracàs escolar.

Metodologia:

  •  Un dia a la setmana el mentor/a comparteix amb les famílies el tipus de treball que ells/es, pares i/o mares (o altres familiars), desenvolupen amb els infants i durant una hora, són les famílies les que acompanyen els infants a la lectura, resolució de problemes, visionat de vídeos, etc. I el rol dels mentors/res i docents és de suport a les famílies (empoderament). Només en casos molt puntuals s’intervé també amb els infants. Cal el compromís i la implicació de la família el dia de la sessió setmanal amb les mentores (garantia d’assistència) Les tutores estem implicades  en el seguiment dels infants amb les mentores i el coordinador del projecte; també la seva participació rotatòria en els tallers de famílies una tarda a la setmana, i alguna sessió de presentació i formació del projecte en les que es debaten les pràctiques de l’escola en relació als deures, als infants que presenten dificultats d’aprenentatge etc. Aquest projecte funciona gràcies  a  la voluntat de cooperació, debat, aprenentatge i la corresponent disponibilitat i dedicació al projecte.
  •  El segon dia de la setmana que es troben mentor/a i alumne/a té per objectiu el treball indirecte de competències bàsiques i el treball sobre els aspectes de diagnòstic educatiu en cada cas. Aquest treball es pot fer a l’escola o fora d’aquesta. I, en funció de la mateixa, s’implica els progenitors dels infants perquè també hi participin, especialment en les dimensions de coneixement d’allò escolar i les expectatives altes cap als seus fills/es.