Pla contingència COVID-19

La situació que estem vivint a les escoles, derivada de l’epidèmia provocada per la Covid-19 ha comportat que les autoritats decretessin inicialment el tancament dels centres i posteriorment un estat d’alarma que s’anirà allargant fins que aquesta epidèmia es doni per controlada.

Aquest fet ens ha portat a una situació nova per a tots, en que els alumnes han d’estar a casa, lluny de l’activitat educativa del centre. En un principi, en que creiem que aquesta situació es podria allargar poc l’escola, seguint les directrius del departament, va adreçar a les famílies activitats i tasques de suport, en que no s’avançaven continguts i aquestes no eren avaluables.

Tornant de les vacances de Setmana Santa, i seguint igualment les noves directrius del departament, procurarem reiniciar el trimestre amb propostes de treball que ens permetin anar avançant en els continguts essencials de cada curs i adaptar-los a la situació de cada família.

Aquest document pretén adaptar l’organització del centre a aquesta nova situació. No cal dir que des de l’escola som conscients que la nostra tasca pren tot el sentit quan aquest acompanyament és presencial. Però volem reorganitzar la nostra tasca per mirar de fer l’acompanyament emocional i pedagògic dels nostres alumnes.

Pla Contenció EO covid 19