Instal·lacions

L’escola Enric Grau Fontseré està ubicada al carrer Salvadors Espriu 2 de Flix.

Compta amb una entrada principal que dóna accès als edificis d’Educació Infantil i d’Educació Primària, situats a dreta i esquerra respectivament.

th033

L’edifici d’Eduació Infantil compta amb 5 aules ordinàries, comunicades 2 a 2 per cambres de banys d’ús comú equipades amb vàters i piques i una aula de psicomotricitat. Totes les aules tenen accés a patis, ja sigui el pati principal o patis interns.

th004

El pati d’Educació Infanitl és per al seu propi ús i està totalment separat del d’Educació Primària, tot i que hi comparteix un fossat de salt de llargada que només es fa servir per a impartir determinades classes d’Educació Física i desenvolupar-hi entrenaments fora d’horari escolar. En aquest espai també hi podem trobar dos zones força interessants: l’hort escolar i la feixa de fruiters. Finalment, el pati està equipat amb diversos tipus d’atraccions.

L’edifici d’Educació Primària compta amb un espaiós rebedor, 12 aules ordinàries, 3 aules d’ordinadors, 1 aula d’idiomes, 1 laboratori de naturals, 1 aula per treballar amb petits grups, 1 magatzem i 4 espais destinats a serveis i lavabos; tot plegat, distribuit en dos pisos. Al segon pis s’hi pot accedir per 2 escales o mitjançant l’ascensor.

Aules ordinàries

Totes les aules ordinàries de l’escola, a banda del equipament habitual, comptem amb projector, pissarra interactiva i equipament de sonorització. Per altra banda, les aules de cicle superior estan equipades amb un notebook d’ús personal per a cadascun i cadascuna de les alumnes.

Aules especials
Aula d’idiomes

L’escola compta amb una aula d’idiomes dotada amb projector, pissarra interactiva i sonorització 5.1

Aules d’ordinadors

L’escola compta amb 3 aules d’ordinadors connectats amb xarxa i amb accès a Internet, per altra banda, totes les aules compten amb una dotació de miniordinadors igual al nombre d’alumnes que formen el grup.

Aquesta dotació es complementa amb una xarxa wifi accessible des de qualsevol punt de l’edifici escolar.

Aula de psicomotricitat, gimnàs i pista poliesportiva

L’edifici d’Educació Infantil compta amb una aula de psicomotricitat per a ús exclusiu degudament equipada.

th054

Per altra banda, l’escola compta amb un gimnàs d’ús habitual de l’alumnat de Primària, amb un excel·lent equipament i complementada amb serveis i vestidors, on, a banda de desenvolupar-hi classes d’Educació Física, també es fa servir com a sala d’actes per tal de desenvolupar-hi el festival de Nadal, el lliurament de premis dels concursos de Sant Jordi…

th023

Aquest equipaments es complementen amb una pista poliesportiva que s’adequa als reglaments esportius vigents.

th032

Biblioteca escolar

L’escola compta amb una biblioteca escolar que complementa les biblioteques d’aula, dotada amb una pissarra interactiva, un equipament multimèdia i un racó de consulta que compta amb dos ordinadors multimèdia connectats a Internet.

th021

L’espai de la biblioteca s’utilitza per altres finalitats, allí és du a terme les reunions de pares i mares d’inici de curs, les activitats de formació de l’Escola de Pares i Mares…

Laboratori

Herència de l’antiga EGB, l’escola disposa d’un laboratori de naturals dotat una televisió de plasma connectada a un ordinador i, aquest, a un microscopi, tot plegat complementat amb un bon assortiment de material de laboratori (provetes, gots de precipitacions, microscopis, lupes binoculars…)

Menjador escolar

L’adequació d’una aula d’Eduació Infantil ha permès que l’escola compti amb un menjador escolar d’una capacitat de 30 comensals per torn.