El canvi constant de la nostra societat fa que els temps que vam viure nosaltres com a infants no siguin el mateixos que els actuals. Des de l’AMPA s’ha creat l’Escola de Pares i Mares  amb la finalitat de dotar les famílies d’un espai d’aprenentatge i relació les ajudi en la difícil tasca d’educar.