Comissió formada el curs 2010-2011 amb l’objectiu d’impulsar i fer seguiment del Camí Amic / Camí Escolar que es va iniciar  al barri de la Sagrada Família. Treballem per aconseguir que els nostres fills i filles puguin gaudir d’un trajecte a l’escola sense perills, més amable i gratificant.

Qualsevol persona que desitgi col·laborar amb nosaltres o simplement manifestar alguna opinió sobre aquest tema es pot adreçar a: camiamic@fructuosgelabert.cat