SOL·LICITUD DE LA BECA MENJADOR

Fins el 21 de maig es pot presentar la sol·licitud de menjador i la documentació corresponent , tot a través del correu del centre a8027456@xtec.cat

 

SOL·LICITUD