CALENDARI MATRICULA 2021/2022

 

Difusió de l’oferta de places 11 de març
Presentació de sol·licituds 15 al 24 de març
Presentació documentació fins el 26 de març
Llistes amb el barem 19 d’abril
Reclamacions del 20 al 28 d’abril
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril
Sorteig 5 de maig
Publicació de llistes ordenades definitives 7 de maig
Publicar oferta definitiva de places 4 de juny
Publicació de les llistes d’ admesos 7 de juny
Període de matriculació 14 al 18 de juny

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/educacio/preinscripcio-i-matricula-escolar/