Menjador

L’Escola Estalella disposa de cuina pròpia, cuineres i monitors/monitores contractats directament per l’AMPA. El menjador es pot utilitzar amb un cost mensual, o bé de forma puntual.

Els menús estan elaborats amb el suport d’ una dietista i realitzats amb productes de proximitat i ecològics. Els aliments que estan en color verd dins del menú són productes ecològics certificats per la CCPAE. També es senyalitzen al menú en color blau els aliments que porten al·lèrgens. Aquest curs farem menús relacionats amb les festes tradicionals.

Hi ha diferents tipus de quota: els alumnes fixos i els eventuals. Es considera alumne fix el que es queda més de 3 dies a la setmana, essent aquests no intercanviables. El preu dels alumnes fixos de 3/4 dies és de 6,30€ per dia. Pels alumnes fixes de 5 dies té un cost de 6€ per dia. En el cas d’un alumne eventual el cost del menú és de 6.70€ per dia. Els alumnes fixes pagaran mitjançant domiciliació bancària. En el cas del alumnes eventuals cal adquirir els tiquets als caixers de Banc de Sabadell fent pagament a tercers en el codi 132866 (no es cobra comissió).

Es poden adquirir tiquets per 5 dinars a 33,50€, per 10 dinars a 67€, per 15 dinars a 100,50€ i per 20 dinars a 134€. No es pot fer el pagament al despatx de l’AMPA, allà només es bescanvia el tiquet (cal portar el resguard de l’ingrés bancari).

CURS 2018-2019

SETEMBRE FEBRER
OCTUBRE MARÇ
NOVEMBRE ABRIL
DESEMBRE  MAIG
GENER JUNY

RECOMANACIONS PER COMPLEMENTAR ELS DINARS


HORARI DEL MENJADOR