Calendari Escolar 2018-2019

L’horari lectiu del centre és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30 per a tots els alumnes del centre. Del 10 al 21 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9:00 a 13:00 (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00).

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris els dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.


Inici de curs:

– 12 de setembre

Vacances:

– Del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos).

– Del 15 d’abril al 22 d’abril (ambdós inclosos).

Dies festius de lliure disposició:

– 15 d’octubre

– 2 de novembre

– 7 de desembre

– 15 de febrer

– 4 de maig

Jornada intensiva:

– El 21 de desembre i del 10 al 21 de juny (ambdós inclosos).