TRES PLANS D’ORGANITZACIÓ, FLEXIBLES I SUBJECTES A LES INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SALUT I D’EDUCACIÓ

Hem dissenyat tres plans d’organització segons l’escenari en que ens trobem, sempre vetllant per seguir els protocols de salut i educació, vetllant per la traçabilitat, les distàncies socials i la higiene:

Un pla A minimitzant els adults que entren a cada grup estable per començar el curs i en cas que la situació epidemiològica ho indiqui. 
Un pla B per introduir les especialitats i els projectes d’escola.
Un pla C en cas d’haver de teletreballar uns dies a casa. 

Començarem el curs amb el pla A i els objectius seran fer una bona acollida, l’aprenentatge del protocol covid, l’avaluació inicial, el reforç educatiu i la preparació de les plataformes digitals. Pensem que la durada del pla A ha de ser flexible a les necessitats de l’alumnat i a les indicacions del departament de Salut de d’educació. Tot i això pensem que durarà dues o tres setmanes un cop començat el curs. 

Els tres plans estan dintre del PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020 2021 PER A L’ESTALELLA EN EL MARC DE LA PANDÈMIA i estan subjectes a modificacions per tal d’anar-se adaptant a la situació epidemiologia del moment i a les indicacions del Departament de Salut i d’Ensenyament.

PLA A

Del 14 de setembre al 2 d’octubre aproximadament, segons necessitats i indicacions del departament de salut i d’educació: 

 

Grups

Alumnes

Docents

PAE

Espai

Estable

Temporal

(amb mascareta)

Estable

Temporal

Estable

Temporal

P3 (1)

Nombre

Nombre i nom

Nombre

Nombre i suport

Nombre i suport

Nom

Nom (horari)

P3 A

23

1

Sara

2

Auba (MEE)

Anna M.

0

1

Lídia L/Ana C.

Aula P3A

Gimnàs

Ritme i mov.

P3 B

23

1

Montse

2

Auba (MEE)

Estela

0

1

Lídia L/Ana C

Aula P3B

Gimnàs

Ritme i mov.

P4 A

24

Mercè Ll.

2

Auba (MEE)

Rosa M.G

1

Paqui 8.50 a 9.05

Aula P4A

Gimnàs

Ritme i mov.

P4 B

25

1

Raquel

2

Auba (MEE)

Rosa M.G

0

1

Paqui 8.50 a 9.05

Ana C

Aula P4B

Gimnàs

Ritme i mov.

P5 A

25

1

Goyi

2

Auba (MEE)

Roser

0

1

Paqui P..:9.05:P5

Aula P5A

Gimnàs

Ritme i mov.

P5 B

25

1

Mercè T.

2

Auba (MEE)

Roser

0

1

Paqui P

Paqui P..:9.05:P5

Aula P5B

Gimnàs

Ritme i mov.

1r A

25

1

Maria

2

Isa (MEE)

Cristina

0

1

Anna R.

Aula 1rA

Gimnàs

1r B

25

1

Mercè S.

2

Isa (MEE)

Cristina

0

1

Anna R.

Aula 1rB

Gimnàs

Aula d’Anglès

2n A

24

1

Rosa Ma Ruiz

2

Isa 5(MEE)

Antònia

0

1

Anna R.

Aula 2nA

Gimnàs

Aula d’Anglès

2n B

25

1

Iris de la Rosa

2

Isa (MEE)

Antònia

0

1

Anna R.

Aula 2nB

Gimnàs

Aula d’Anglès

3r A

26

1

Regina Mestres

2

Isa (MEE)

Víctor

0

1

Anna R.

Aula 3rA

Pati EF

Aula d’Anglès

3r B

27

1

Lídia Màrquez

2

Isa (MEE)

Víctor

0

1

Anna R.

Aula 3rB

Pati EF

4t A

27

1

Míriam

2

Esther(MEE)

Víctor

0

1

Anna R.

Aula 4tA

Pati EF

4t B

25

Paqui

2

Esther(MEE)

Víctor

0

1

Anna R.

Aula 4tB

Pati EF

5è A

26

1

Neus Rubio

2

Esther(MEE)

Miquel (ANGL i EF)

0

1

Anna R.

Aula 5èA

Pati EF

5è B

26

1

Lorena

2

Esther(MEE)

Miquel (ANGL i EF)

0

1

Anna R.

Aula 5èB

Pati EF

Arts and Craft

6è A

27

1

Núria Saumell

2

Esther(MEE)

Miquel (ANGL i EF)

0

1

Anna R.

Aula 5èA

Pati EF

6è B

25

1

Andrea Alcaraz

2

Esther(MEE)

Miquel (ANGL i EF)

0

Anna R.

Aula 6èB

Pati EF

 

 

PLA B

Inici de les especialitats i dels projectes d’escola. Aquest pla s’anirà començant a mesura que l’alumnat  ja estigui preparat.  Ell seu  Inici aproximant a finals de setembre o principis d’octubre. Està subjecte també a la situació sanitària del moment. 

Grups

Alumnes

Docents

PAE

Espai

Estable

Temporal

(amb mascareta)

Estable

Temporal

Estable

Temporal

P3 (1)

Nombre

Nombre i nom

Nombre

Nombre i suport

Nombre i suport

Nom

Nom (horari)

P3 A

23

1

Sara

3

Auba (MEE)

Anna M.(MUS)

Rosa M. (psico)

0

1

Lídia L

Aula P3A

Pça Ametller

Gimnàs

Ritme i mov.

P3 B

23

1

Montse

3

Auba (MEE)

Anna M.(MUS)

Rosa M.  (PSICO)

0

1

Lídia L

Aula P3B

Pça Ametller

Gimnàs

Ritme i mov.

P4 A

24

Mercè Ll.

4

Auba (MEE)

Anna M.(MUS)

Rosa M.  (PSICO)

Raquel (ANG)

0

1

Vetlladora 1

Aula P4A

Pça Ametller

Gimnàs

Ritme i mov.

P4 B

25

1

Raquel

5

Auba (MEE)

Rosa M.G (INF)

Anna M.(MUS)

Rosa M. (PSICO)

Raquel (ANG)

0

1

Vetlladora 1

Aula P4B

Pça Ametller

Gimnàs

Ritme i mov.

P5 A

25

1

Goyi

4

Auba (MEE)

Anna M.(MUS)

Rosa M. (PSICO)

Roser (ANG)

0

1

Vetlladora 2

Aula P5A

Pça Ametller

Gimnàs

Ritme i mov.

P5 B

25

1

Mercè T.

4

Auba (MEE)

Anna M.(MUS)

Rosa M. (PSICO)

Roser (ANG)

0

1

Vetlladora 2

Aula P5B

Pça Ametller

Gimnàs

Ritme i mov.

1r A

25

1

Maria

4

Isa (MEE)

Antònia (REF)

Roser (ANGL)

Cristina (MUS)

Estela (EF)

0

1

Educadora SIEI

Aula 1rA

Gimnàs

1r B

25

1

Mercè S.

5

Isa (MEE)

Roser (ANGL)

Antònia (REF)

Cristina (MUS)

Estela (EF)

0

1

Educadora SIEI

Aula 1rB

Gimnàs

Aula d’Anglès

2n A

24

1

Rosa Ma Ruiz

Isa 5(MEE)

Roser (ANGL)

Antònia (REF)

Cristina (MUS)

Estela (EF)

0

1

Educadora SIEI

Aula 2nA

Gimnàs

Aula d’Anglès

2n B

25

1

Iris de la Rosa

5

Isa (MEE)

Roser (ANGL)

Antònia (REF)

Cristina (MUS)

Estela (EF)

0

1

Educadora SIEI

Aula 2nB

Gimnàs

Aula d’Anglès

3r A

26

1

Regina Mestres

Isa (MEE)

Paqui (ANGL)

Víctor(MUS)

Regina (EF)

Lídia (CAST)

Estela (REF)

0

1

Educadora SIEI

Aula 3rA

Pati EF

Aula d’Anglès

3r B

27

1

Lídia Màrquez

Isa (MEE)

Paqui (ANGL)

Víctor(MUS)

Regina (EF)

Estela (REF)

0

1

Educadora SIEI

Aula 3rB

Pati EF

4t A

27

1

Míriam

Esther(MEE)

Paqui (ANGL)

Víctor(MUS)

Regina (EF)

0

1

Educadora SIEI

Aula 4tA

Pati EF

4t B

25

Paqui

Esther(MEE)

Paqui (ANGL)

Víctor(MUS)

Regina (EF)

0

1

Educadora SIEI

Aula 4tB

Pati EF

5è A

26

1

Neus Rubio

Esther(MEE)

Miquel (ANGL i EF)

Andrea (ANGL)

Cristina(MUS)

Cristina (CAST)

Gemma (MAT)

0

1

Educadora SIEI

Aula 5èA

Pati EF

5è B

26

1

Lorena

Esther(MEE)

Miquel (ANGL i EF)

Andrea (ANGL)

Cristina(MUS)

Cristina (CAST)

Gemma (MAT)

0

1

Educadora SIEI

Aula 5èB

Pati EF

Arts and Craft

6è A

27

1

Núria Saumell

Esther(MEE)

Miquel (ANGL i EF)

Andrea (ANGL)

Cristina(MUS)

Raquel (RÀDIO)

Gemma (MAT)

0

1

Educadora SIEI

Aula 5èA

Pati EF

6è B

25

1

Andrea Alcaraz

Esther(MEE)

Miquel (ANGL i EF)

Cristina(MUS)

Raquel (RÀDIO)

Gemma (MAT)

0

1

Educadora SIEI

Aula 6èB

Pati EF

Reforç COVID 1: Especialista de música: Ed. Infantil

Reforç COVID 2: Especialista de música: Cicle Inicial i cicle superior

Reforç COVID 3: Especialista d’educació física: Ed. infantil i cicle Inicial

Reforç PRIMÀRIA:  Mònica

 

PLA C
Es portarà a terme amb el grup o grups que el Departament de Salut hagi decidit que han de fer quarantena a casa. 

Després de l’experiència del curs passat ja tenim experiència per poder fer front a un possible confinament del grup classe 14 dies. L’objectiu serà el de continuar endavant amb la programació amb els recursos materials i digitals de cada nivell. 

 

L’alumnat teletreballarà amb el lideratge de les tutores i/o de les mestres de referència del seu cicle. Les mestres també es comunicaran via telefònica amb les famílies i l’alumnat quan sigui necessari. 

 

Pla C a d’Educació Infantil

Cada mestre/a de l’escola té el correu @estaella.cat. La comunicació amb l’alumnat d’infantil i les seves famílies es farà amb el  correu electrònic de la família.

Recursos materials

L’alumnat de cada nivell té a l’aula una carpeta amb fulls i làmines i un calaixet de material a infantil. 

Recursos digitals

Tal i com es va fer al curs passat, es farà arribar a les famílies, a través de la web del centre i grup de whatsapp de la classe, un full amb les tasques setmanals i es faran trobades virtuals via Meet.

 

Correu electrònic de les mestres i els mestres d’infantil:

P3 A: sara@estalella.cat

P3 B. montse@estalella.cat

P4 A. mercell@estalella.cat

P4 B. raquel@estalella.cat

P5 A: goyi@estalella.cat

P5B: mercet@estalella.cat

TEI: lidial@estalella.cat

Educació especial: auba@estalella.cat   i estels@estalella.cat

Música infantil. annari@estalella.cat

Suport infantil: rosa@estalella.cat

 

 

Pla C a l’Educació Primària

 

Recursos materials

L’alumnat de cada nivell té a l’aula els llibres, quaderns de treball, llibretes, agenda, estoig, a primària i carpeta i calaixet de material a infantil. 

Recursos digitals

Durant les primeres setmanes del curs, s’ha començat a utilitzar el correu @estalella que tenen tots els/les alumnes i mestres del centre. Aquest domini ens permet tenir accés a altres aplicacions pròpies de Google com és el classroom (plataforma per la qual es realitzarien totes les assignatures, cada mestre/a amb l’especialista corresponent i tots l’alumnat del grup classe), el Gmail (d’ús diari com a correu electrònic), el Meet (per poder realitzar les videotrucades setmanals per resoldre dubtes, fer correccions, poder realitzar tutories grupals o en petit grup), el calendar (per tenir present la data d’entrega de totes les tasques), el hangouts (plataforma per la qual es poden crear grups de xat perquè la comunicació entre la mestra o el mestre i l’alumnat sigui més fluïda), el Drive (per penjar arxius), etc. A més, disposem aquest curs d’altres plataformes digitals pròpies dels llibres que utilitzem (català, castellà i anglès) i Innovamat (matemàtiques). Tots aquests recursos digitals s’aniran treballant durant tot el curs. 

Correu electrònic de les mestres i els mestres de Primària:

 

Cicle inicial

1r A: maria@estalella.cat

1r B: merces@estalella.cat

Música cristinas@estalella.cat

2n A:  rosamaria@estalella.cat

2n B: iris@estalella.cat

Música: victor@estalella.cat 

 

Educació especial: isa@estalella.cat

Anglès: roser@estalella.cat

Educació Física: estela@estalella.cat

Suport: antonia@estalella.cat

 

Cicle mitjà

3r A: regina@estalella.cat

3r B:  lidia@estalella.cat

Educació especial: isa@estalella.cat

Música: victor@estalella.cat

4t A: miriam@estalella.cat

4t B: paqui@estalella.cat

 

Educació Especial: esther@estalella.cat

Educació Física: regina@estalella.cat

 

Cicle superior

5è A: neus@estalella.cat

5è B: lorena@estalella.cat

6è A: nuria@estalella.cat

6è B: andrea@estalella.cat

Educació Especial: esther@estalella.cat

Educació Física i anglès: miquel@estalella.cat

Música: cristinas@estalella.cat

Reforç: gemma@estalella.cat

Reforç: cristina@estalella.cat

 

Reforç primària. monica@estalella.cat

Religió: carmell@estalella.cat

Educadora de SIEI: annar@estalella.cat

 

En cas de quarantena a casa (Actualitzat 29/9/2020)

Abans d’anar cap a casa els 14 dies de quarantena, tot l’alumnat marxarà amb un pla de treball i amb tot el material d’ús indifidual que tenen a l’aula.

A més, l’alumnat ja sabrà fer ús de tots els recursos digitals i podrà continuar el seu ensenyament aprenentatge amb continuïtat. Les mestres i els mestres ja tindran preparades dintre del classroom activitats que l’alumnat sàpiga fer de manera autònoma amb àudios i vídeos didàctics, alguns realitzats per les mateixes mestres i/o especialistes, i també amb lectures, exercicis i propostes didàctiques de les diferents àrees.

Les mestres tutores i les mestres i els mestres especialistes estaran en comunicació amb les famílies i amb l’alumnat per anar fent el feedback de les feines encomanades.

També realitzaran trucades o videotrucades als/a les alumnes o famílies que no disposen d’aparells electrònics ni de connectivitat i també a les famílies amb fills i filles d’educació especial. Amb tot aquest alumnat se’n farà un seguiment proposant tasques alternatives amb els mateixos continguts o amb continguts adaptats, segons el cas.

Totes les mestres d’educació especial vetllaran pel seu alumnat i faran de mestres de reforç de l’alumnat amb dificultats.

Cada dia hi haurà una sessió meet en directe amb cada grup classe que protagonizarà una mestra o especialista de les diferents àrees.

Cada grup classe tindrà un horari amb tot el pla de treball més detallat i amb enllaços directes al Classroom, al Meet i al correu @estalella.cat. Aquest horari es farà personalitzant la plantilla que hi ha al pla per a cada cicle:

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>