Padrins de Lectura

És una experiència senzilla per un aprenentatge concret que comporta d’altres aprenentatges significatius que són tan importants o més que els pretesos inicialment, a  partir de les emocions que sorgeixen de la cooperació entre grans i  petits.

L’experiència l’anomenem “Padrins i Padrines” i consisteix en que les nenes i els nens de 4t, fan llegir un cop per setmana  els nens i les nenes de P5.

Cal deixar clar que els nens i les nenes de 4t no són qui ensenyen a llegir, sinó que la seva tasca és ajudar-los a practicar  la lectura.

Iniciem el procés  amb una reunió entre els mestres de P5 i els mestres de 4t on planifiquem l’activitat tenint en compte que cada nen /a de P5 ha de tenir el mateix padrí o padrina durant tot el curs per tal de potenciar una relació personal i afectiva entre ells dos.

Som els mestres qui fem la tria de quin padrí se li adjudica a cada fillol.

Com ens ho fem?

A la classe hi tenim contes de llegir enumerats del 1 al 4 segons la seva dificultat de lectura.

Els contes del nº 1 són molt senzills a cada pàgina tenen només dues o tres paraules sobre molta imatge, una vegada llegida la paraula busquen la imatge i d’aquesta manera es va comprovant la comprensió lectora. Els contes del 2-3-4 cada cop van presentant més dificultats.

Cada nen té un carnet de llegir on figura el seu nom i el nom del padrí o de la padrina.

El carnet serveix per anotar-hi els contes que va llegint al llarg del curs, i quan el conte és més llarg, la pagina per on haurà de continuar el proper dia.

Per tal de facilitar qualsevol assessorament que demanin els padrins la mestra de P-5 és present a l’aula mentre dura l’activitat. I és també qui decideix el nivell del conte més adequat per cada nen.

L’experiència per els nens i les nenes és tant engrescadora que també se’ls hi ha de recordar que és l’hora de plegar.

Com ho valorem?

L’experiència al llarg d’aquests anys s’ha valorat molt positivament perquè treballem aspectes molt beneficiosos tant per els grans com per els més petits.

  • La relació personal, per molts nens i nenes és un estímul.
  • S’assegura la regularitat de llegir..
  • S’assumeix un compromís i la tasca s’ha de prendre seriosament.
  • Fa créixer l’autoestima. Els nens de 4t que no tenen un bon concepte d’ells mateixos se n’adonen de que poden ajudar els nens més petits tan bé o més que els altres.
  • I per últim, fa que ens adonem que els aprenentatges sorgits de la relació entre els mateixos alumnes són molt més efectius que moltes intervencions de la persona adulta.