Ens interessa!

ESPAI FAMÍLIES (Departament d’Educació)

Eleccions als consells escolars 

Els consells escolars són l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el centre.
Aquest curs hi ha hagut eleccions per a la renovació dels seus membres.

Sabies que…

Campanya contra el bullying

Transexualitat
Nens i nenes, prínceps i princeses…