ART TIC MÚSICA, AMBIENTS I TALLERS

L’aula de música disposa de cinc ordinadors amb teclat i amb programari específic per a treballar el so i la imatge, a més de la Pissarra digital. Els alumnes de 6è tenen taller de música quinzenal amb mig grup i aprofundeixen amb el coneixement de la música i les TIC tot fent anar programes d’edició de partitures com el Music Time i el Noteflight, d’edició de so com l’Audacity i d’imatge i so, com el Movie Maker, el Power Point, el Notebook… En aquest tallers es potencia molt la creativitat i esdevé un espai on totes les competències entren en joc: la competència comunicativa, lingüística, audiovisual, l’artística i cultural, la del tractament de la informació i la competència digital, la matemàtica, la d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal.