ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

El Departament d’Ensenyament convoca, novament, el procés electoral per a la renovació parcial dels Consells escolars.

EL CONSELL ESCOLAR

El Consell escolar és el principal òrgan col·legiat de l’escola, i en formen part, representant de tots els estaments implicats.

Amb la participació de tots podrem aconseguir portar a la pràctica el Projecte Educatiu de la nostra escola.

No cal dir la importància que té la vostra participació i representació dins d’aquest òrgan. Des de l’escola us animem a presentar una candidatura i a participar en el procés electoral

FUNCIONS

Principals funcions del consell escolar dels centres públics :

Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents . Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. Aprovar la carta de compromís educatiu.) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.(memòria del curs)

Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn…

Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries..

 

COMPOSICIÓ

Representants dels diferents sectors:

DIRECTORA 1  
CAP D’ESTUDIS 1  
SECRETARI (VEU SENSE VOT) 1  
REPRES. MESTRES 6 Renoven 3
REPRES. PARES/MARES 5 Renoven 2
AMPA 1 Renova 1
REPRES. PERS. ADM. I SERVEIS 1 Renova 1
REPRES. AJUNTAMENT 1 Renova 1

 

PROCÉS ELECTORAL

– La condició del membre electe s’adquireix per quatre anys. Cada, dos anys es renova la meitat del sector de mestres i la meitat dels membres del sector pares.

– Les votacions són personals, directes i secretes.

– En el cas de les famílies podran votar el pare i la mare o els tutors respectius, llevat que la pàtria potestat de l’alumne/a estigui conferida en exclusiva a un dels pares.

PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT

El període de realització és el comprès entre 7 de Novembre i el 22 de desembre .Les votacions del sector de famílies seran el 30 de novembre

CENS ELECTORAL

El cens estarà exposat a la cartellera que hi ha sota el porxo. És molt important que el mireu i reviseu si les dades son correctes. En cas d’errades, s’ha de notificar a direcció o bé a secretaria.

Data Procés electoral
 

 7 de novembre

Convocatòria d’eleccions.

Publicació dels censos electorals provisionals.

Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

 

8 de Novembre

Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral.

Sol·licitud a l’Ajuntament i a l’AMPA de la designació del seu representant.

 

9 de novembre

 

Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.

 

11 de novembre

 

Fi del termini de presentació de reclamacions.

 

14 novembre

 

Constitució de les meses electorals

 

15 novembre

Resolució de les reclamacions als censos electorals.

Aprovació i publicació dels censos electorals definitius.

 21 de novembre Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.
22 de novembre Proclamació de  de les candidatures dels diferents sectors.
21 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares o d’alumnat.
29 de novembre VOTACIONS PAS (11H) I PROFESSORAT (12,30 H)

30 de novembre

VOTACIONS SECTOR PARES  de 15,15 a  19,30 h

2 desembre Finalització procés
12 de desembre Constitució  el consell escolar renovat.

 

ANIMEU-VOS , DEMANEU A CONSERGERIA O A DIRECCIÓ L’IMPRÉS PER A PRESENTAR LA VOSTRA CANDIDATURA

INTERNET SEGURA

Ara que comença el curs és un bon moment perquè dediquem una estona a llegir aquest enllaç que ens dóna consells sobre una internet segura.

Internet és un lloc ple d’oportunitats per als menors, on poden aprendre, comunicar-se o jugar. Però també hi ha alguns riscos i consells de seguretat que han de conèixer per evitar problemes.

INFORMACIÓ DE L’ AMPA PER LA RESERVA DE LLIBRES

Us recordem que els llibres de text están socialitzats a partir de 3r, així que com cada curs, les famílies haureu d’adquirir els llibres que no els aplica socialització i els quaderns pel proper curs.

En aquest sentit, us informem que si voleu, i per la vostra comoditat podeu comprar-los a la llibreria paperia DINA 4 de Sant Quirze del Vallès , fent la reserva a la llibreria entre el 23 DE JUNY I EL 1 DE JULIOL I DEIXANT UNA PAGA I SENYAL EN EFECTIU DE 30 EUROS.

Ès important respectar aquests terminis per tal de poder gestionar les comandes* i que disposeu dels llibres/quaderns necessaris.PER A LA RECOLLIDA DELS LLIBRES/QUADERNS SE US AVISARÀ PER CORREU VIA PARES PONT o publicant-ho a la web de l’ampa.

Respecte l’estat del Projecte de Socialització: Us recordem que els llibres están socialitzats a partir de 3r, i que a 2n es comença a pagar una quota de socialització de 9€. A partir de 3r la quota és de 20€. La socialització repercuteix en un estalvi considerable per a les famílies. Podeu consultar el projecte a la web www.ampaturonet.cat. Recentment s’ha procedit a la renovació de llibres. Els llibres s’entreguen a inici del curs. Les famílies heu de vetllar per l’estat dels llibres   i revisar-los abans de tornar-los a l’escola, aportant el cost dels llibres que s’hagin malmès.

*La llibreria aplica el descompte segons normativa vigent.

JUNTA AMPA TURONET

VESTUARI PER LA FESTA DE LES DANSES DEL DIA 21-6

EL PROPER DIA 21 DE JUNY, ÚLTIM DIA DEL CURS I COM CADA ANY, CELEBRAREM LA FESTA DE LES DANSES. ËS UNA FESTA INTERNA PER ACOMIADAR-NOS ENTRE  ELS COMPANYS I COMPANYES I TAMBÉ AMB EL PROFESSORS I PROFESSORES. PER LA QUAL COSA LA COMISSIÓ DE DANSES HA DECIDIT QUE ELS NENS I LES NENES  PORTIN UNA SAMARRETA DEL COLOR QUE ARA US ESPECIFICAREM

P3 VERMELLA
P4 CAMISA D’ADULT ESTAMPADA PER LLIGAR-LA
P5 GROGA
1R I 2N SAMARRETA DE QUALSEVOL COLOR I UN MITJÓ DE CADA COLOR. PANTALÓ CURT
3R BLAVA
4T BLANCA I BARRET DE FAR WEST AMB GOMA PER CORDAR-LO
NEGRA
SAMARRETA DE QUALSEVOL COLOR PERÒ NO ESTAMPADA

ATENTAMENT

LA COMISSIÓ DE DANSES