L’EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu està format per:

  • Bianca Baulies: Directora
  • M. Jesús Feixa: Cap d’estudis
  • Elena Ponsico: Secretària

L’horari d’atenció al públic és el següent:

– Direcció: Dimarts de 9:00- 11:00                         
– Cap d’estudis: Divendres de 9:00- 10:00              

– Secretària: Divendres de 10:00- 11:00