EQUIP DOCENT

CURS 2018-19

TUTORIES:

Educació Infantil

 • Educació Infantil 3 anys A                 Olga Fusté
 • Educació Infantil 3 anys B                 M. Pilar Robles
 • Educació Infantil 4 anys A                 Esther Ticó
 • Educació Infantil 4 anys B                 Cristina Riu
 • Educació Infantil 5 anys B                 Anna Canut
 • Educació Infantil (reforç)                   Eulàlia Maluquer
 • Psicomotricitat                                   Bianca Baulies

Educació primària

 • Cicle Inicial – 1r A                 Nùria Coloma
 • Cicle Inicial – 1r B                 Teresa Farré
 • Cicle Inicial – 2n A                Carme Monter
 • Cicle Inicial – 2n B                Carlos Andrés
 • Cicle Mitjà –  3r  A                 Anna Castellarnau                             .
 • Cicle Mitjà –  3r  B                Catalina Ballarín
 • Cicle Mitjà –  4t  A                 Teresa Merino
 • Cicle Mitjà –  4t  B                 Anna Alarcón
 • Cicle Superior – 5è A            Montse Llovera
 • Cicle Superior – 5è B            Paqui Galeote
 • Cicle Superior – 6è A            Lourdes Baro
 • Cicle Superior – 6è B            Emma Carrera/Laura Caselles

Mestres especialistes

 • Educació Especial      Mercè Ortega/ Elena Ponsico/Núria Faus
 • Educació Física                     Francesc Ortega
 • Educació Musical                   Xus Feixa
 • Ll. Estrangera (Anglès)          M.Àngels Batalla/Carlos Andrés
 • Ll. Estrangera (Francès)        Lourdes Baro
 • Religió                                    Sandra  Saló

COORDINACIONS:

 • Coordinadora d’Ed. Infantil:  Eulàlia Maluquer
 • Coordinadora del Cicle Inicial: Núria Coloma
 • Coordinadora del Cicle Mitjà: Tessi Merino
 • Coordinadora del Cicle Superior: Lourdes Baró
 • Coordinadora de Riscos Laborals: Montse Llovera
 • Coordinadora LIC: Anna Alarcón
 • Coordinador d’Informàtica : Anna Canut
 • Coordinador Pla Català de l’esport: Francesc Ortega
 • Coordinadora d’Escola Verda : Bianca Baulies